'phags pa thar pa chen po phyogs su rgyas pa 'gyod tshangs kyi sdig sbyangs te sangs rgyas su grub par rnam par bkod pa
gzungs bsdus

©Karma Lekshey Ling Institute

S