[36]

July 27, 2010

 
brgya bzhi'i cho ga mdo sngags zung 'jug gi lugs dngos kyi brgya bzhi rgyas bsdus gnyis, gzugs brnyan gyi brgya bzhi rgyas bsdus gnyis, ting nge 'dzin gyi brgya bzhi

 

The Set of Four Hundred Offering by Khendrup Karma Chagmay

བརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག་མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གི་ལུགས་དངོས་ཀྱི་བརྒྱ་བཞི་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། གཟུགས་བརྙན་གྱི་བརྒྱ་བཞི་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བརྒྱ་བཞི་དང་ལྔའི་ཕྱག་ལེན་འདོན་ཆ་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་བཞུགས།

 


File size 127KB

File size 32KB

 

©Karma Lekshey Ling Institute