[38]

July 27, 2010

sher snying bud zlog

 
bka' 'khor lo bar pa'i yang bcud shes rab snying po'i mdo la brten pa'i bdud zlog bar chad kun sel lag len lta chog tu bkod pa rnam thar stobs skyed

 


བཀའ་འཁོར་ལོ་བར་པའི་ཡང་བཅུད་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་མདོ་ལ་བརྟེན་པའི་བདུད་ཟློག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལག་ལེན་ལྟ་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་ཐར་སྟོབས་སྐྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

 


File size 160KB

File size 40KB

 

©Karma Lekshey Ling Institute