[50]

January 7, 2014

Dorsem Lachod

bla mchod tshogs chen shing rta'i brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs

 

PDF
TibetDoc


File size 26KB
File size 2KB

 

dkyil 'khor thams cad kyi ngo bo bla ma mchod pa'i cho ga gzhan phrin las dang bcas pa tshogs chen shing rta
By Dudjom Rinpoche

 

PDF
TibetDoc


File size 263KB
File size 70KB

 

 

©Karma Lekshey Ling Institute