[55]

November 9, 2015

PDF
TibetDoc
iPad


4.32MB
50KB
1.16MB

 

Padma Vajra gyi dkyil 'khor grub chen brgyad cu'i sgrub thabs las byang las rim brgya rtsa; rig 'dzin mi 'gyur rdo rje drag po nus ldan rtsal gyis gru gu'i lha brag nas gter nas bton pa bzhugs so;

Edited by Khenpo Karma Kunzang

 

©Karma Lekshey Ling Institute