402KB
206KB
310KB
1.88MB
 1. འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་གནད་ཀྱི་བཅུད་ཕུར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་རྗེས་གསུམ།
 1. སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཚངས་པའི་དྲ་བ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 2. དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོས་བཅས་མིང་གི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 3. སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་བ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 4. གླིང་བཞི་རྒྱན་གྱི་མཎྜལ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 5. རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་འོད་ཀྱི་དྲ་བ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 6. ལྔ་ཚན་ལྔའི་མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་དྲྭ་བ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 7. ཚོགས་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 8. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་བཀའ་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་ཞལ་ལུང། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 9. གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ།
 10. མཆོག་གསང་ལམ་ཁྲིད་ཆེན་མོ། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 11. སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱི་ཆོས་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་གི་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ། སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷའ་བ།
 12. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གནས་གསུམ་དགེ་བ་གསུམ་གྱི་དོན་ཁྲིད་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང། དྲི་མེད་འོད་ཟེར།
 13. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ་གྱི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད། རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
 14. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ། དྲི་མེད་འོད་ཟེར།
 15. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ། དྲི་མེད་འོད་ཟེར།
 16. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 17. བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྡེ་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང།
2 Volume kha
 1. 'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas kyi 'das rjes gsum/
 2. spros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i dra ba/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 3. dkyil 'khor spros bcas ming gi rim pa gsal bar byed pa/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 4. spros med kyi dbang chog rin po che'i drva ba/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 5. gling bzhi rgyan gyi maNDala/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 6. rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi dra ba/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 7. lnga tshan lnga'i maNDala 'bul ba'i cho ga yid bzhin drva ba/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 8. tshogs mchod kyi rim pa yid bzhin rgya mtsho/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 9. rdzogs pa chen po gsang ba snying thig ma bu'i bka' srol chu bo gnyis 'dus kyi khrid yig dri med zhal lung/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 10. gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me/ sna tshogs rang grol/
 11. mchog gsang lam khrid chen mo/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 12. slob dpon rin po che padma 'byung gnas kyis mdzad pa'i phyi chos mdo sngags thun mong gi lam rim rin chen spungs pa/ slob dpon padma saM bha' ba/
 13. rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba gsum gyi don khrid byang chub lam bzang/ dri med 'od zer/
 14. rdzogs pa chen po sems nyid rang grol gyi lam rim snying po'i don khrid/ rgyal ba klong chen rab 'byams/
 15. rdzogs pa chen po chos nyid rang grol/ dri med 'od zer/
 16. rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol/ dri med 'od zer/
 17. rdzogs pa chen po man ngag snying thig gi bla ma brgyud pa'i rim pa mchod pa'i cho ga kun bzang rnam par rol pa'i rgyan/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 18. bka' srung ae ka dz'a Ti sde bdun gyi rjes gnang/
 
©Karma Lekshey Ling Institute