472KB
237KB
365KB
1.93MB
 1. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ།ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད་པ་དང༌།ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གདམས་ངག་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ།དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཆད་ཁ་བའི་ལུགས་ཀྱིས་དོན་བདུན་དུ་མཛད་པ་དང༌།ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩ་ཚིག་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་མཛད།
 2. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ།འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 3. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། བློ་བཟང་གྲགས་པ།
 4. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་དོན་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། བློ་བཟང་གྲགས་པ།
 5. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན། པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ།
 6. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ།
 7. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ།
 8. རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 9. ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 10. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང༌། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 11. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག
 12. ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ། འབྲོམ་སྟོན་པ།
 13. ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར།
 14. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག
 15. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག
 16. བྱང་ཆུབ་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱོང་བ་ལ་ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད། བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།
3 Volume ga
 1. theg pa chen po'i lam gyi rim pa'i gzhung byang chub lam gyi sgron ma/ jo bo rjes mdzad pa dang / theg pa chen po'i gdams ngag blo sbyong don bdun ma'i rtsa ba/ dge ba'i bshes gnyen 'chad kha ba'i lugs kyis don bdun du mdzad pa dang / theg pa chen po'i man ngag bka' gdams glegs bam rin po che'i rtsa tshig dpal ldan mar me mdzad bzang po ye shes snying pos mdzad/
 2. byang chub lam gyi sgron ma'i 'grel pa snying por bsdus pa byang chub lam gyi snang ba rab tu gsal ba/'jam mgon blo gros mtha' yas/
 3. byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa/ blo bzang grags pa/
 4. byang chub lam gyi rim pa'i nyams len bsdus don gyi tshigs su bcad pa/ blo bzang grags pa/
 5. byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid gser gyi yang zhun/ paN chen bsod nams grags pa/
 6. byang chub lam gyi rim pa'i khrid yig thams cad mkhyen par bgrod pa'i bde lam/ paN chen blo bzang chos rgyal/
 7. byang chub lam gyi rim pa nyams su len tshul gyi phyag bzhes snying por dril ba/ kun gzigs mkhyen brtse dbang po/
 8. rgyal ba'i bstan pa la 'jug pa'i rim pa skyes bu gsum gyi man ngag gi khrid yig bdud rtsi'i nying khu/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 9. zab mo lta brgyud lugs kyi sems bskyed pa'i cho ga byang chub chen po'i gzhung lam/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 10. theg pa chen po shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang / 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 11. theg pa chen po'i blo sbyong gi dkar chag/
 12. jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa/ 'brom ston pa/
 13. jo bo mnyam med gser gling pa dang mjal ba'i rnam thar/
 14. theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig/
 15. theg pa chen po'i blo sbyong gi rtsa tshig/
 16. byang chub lam kyi rim pa la blo sbyong ba la thog mar blo sbyong ba chos kyi sgo 'byed/ blo gros rgyal mtshan/
 
©Karma Lekshey Ling Institute