562KB
286KB
435KB
2.52MB
 1. བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།
 2. བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ། དྷརྨ་རཀྵི་ཏ།
 3. བློ་སྦྱོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས། དྷརྨ་རཀྵི་ཏ།
 4. བློ་སྦྱོང་གྱེར་བསྒོམ་རྡོ་རྗེའི་གླུ།
 5. སྡིག་སྦྱོང་མན་ངག
 6. རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ།
 7. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་ས་བོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།
 8. ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཁྲིད་ཡིག་བློ་དམན་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 9. བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 10. བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 11. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ལ་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱན། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 12. ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ། དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།
 13. བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ།
 14. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་རྗེས་གནང་རྩ་བའི་ཕྱག་ལེན་བསླད་མེད་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ།
 15. བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞིའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་མདོ་སྔགས་ལམ་གྱི་བཅུད་འདུས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 16. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ། བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ།
 17. ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 18. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ།
 19. དགེ་ལྡན་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་གསལ་སྒྲོན་མེ། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ།
 20. ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ཁོལ་ཕྱུངས།
 21. གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཟེར། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 22. མགོན་པོ་ཨ་ཏི་ཤ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གདམས་བླ་མ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 23. སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལ་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 24. དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
 25. མགོན་པོ་གྲི་གུག་དཔའ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཟླས་ལུང་འབོགས་ཚུལ་དང་བཅས་པ། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
4 Volume nga
 1. blo sbyong don bdun ma'i 'grel pa/
 2. blo sbyong mtshon cha'i 'khor lo/ dharma rakShi ta/
 3. blo sbyong rma bya dug 'joms/ dharma rakShi ta/
 4. blo sbyong gyer bsgom rdo rje'i glu/
 5. sdig sbyong man ngag/
 6. rgyal ba'i sras po thogs med bzang po dpal gyis mdzad pa'i blo sbyong don bdun ma/
 7. theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i nyams su len tshul snying por dril ba phan bde'i sa bon/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/
 8. theg pa chen po blo sbyong don bdun ma'i khrid yig blo dman 'jug bder bkod pa byang chub gzhung lam/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 9. blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 10. blo sbyong smon lam byang sems rgya mtsho'i 'jug ngogs/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 11. bka' gdams thig le bcu drug gi sgrub thabs dbang bskur ba'i cho ga bklag la chog tu bsdebs pa thugs rje rnam par rol pa'i rgyan/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 12. thig le bcu drug gi sgom bzlas nyams su len tshul snying por dril ba/ dkon mchog bstan pa'i sgron me/
 13. bka' gdams thig le bcu drug gi zab khrid kyi rim pa snying por dril ba grub gnyis mchog sbyin/ 'jam dbyangs mkhyen brtse/
 14. bka' gdams lha bzhi'i rjes gnang rtsa ba'i phyag len bslad med sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa/
 15. bka' gdams lha bzhi'i khrid kyi yi ge mdo sngags lam gyi bcud 'dus/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 16. lam gyi gtso bo rnam gsum/ blo bzang grags pa'i dpal/
 17. lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 18. dge ldan bka' brgyud rin po che'i phyag chen rtsa ba rgyal ba'i gzhung lam/ paN chen blo bzang chos rgyal/
 19. dge ldan bka' brgyud rin po che'i bka' srol phyag rgya chen po'i rtsa ba rgyas par bshad pa yang gsal sgron me/ paN chen blo bzang chos rgyal/
 20. shing rta chen po rnam gnyis kyi gzhung dang rjes su mthun pa'i dbu ma'i lta khrid bdud rtsi'i snying po/ klu sgrub rgya mtsho'i gsung khol phyungs/
 21. gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje'i zla ba dri ma med pa'i 'od zer/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 22. mgon po aa ti sha gtso bor gyur pa'i bka' gdams bla ma rnams mchod cing gsol ba 'debs pa'i cho ga bkra shis grags pa'i rgya mtsho/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 23. sgrub thabs rin 'byung las khol du phyungs pa 'phags pa dzaM bha la dkar po lha lnga'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 24. dpal ldan mar me mdzad kyi bstan srung khyad par du 'phags pa mgon po gri gug ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gdug pa kun 'joms/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 25. mgon po gri gug dpa' gcig gi sgrub thabs bzlas lung 'bogs tshul dang bcas pa/ 'jam mgon blo gros mtha' yas/
 
©Karma Lekshey Ling Institute