[114]

June 11, 2014

 

Teaching on Milarepa's Doha

By Khenchen Tsultrim Jamtso Rinpoche

Transcript by Sangye Tenzin

mkhan rin po che tshul khrim rgya mtshos rje btsun mi la ras pa'i gsung mgur dang 'brel te zab rgyas su bstsal ba'i gsung sgra 'dzin 'khor lo nas yi ger phab pa

 

Unicode
PDF
UDP
TibetDoc
iPad
60KB
182KB
205KB
65KB
469KB

 

©Karma Lekshey Ling Institute