[25]

Updated August 25, 2009

September 1, 2007

Taksham Tobum from Rigon Monastery.

Many thanks to Lama Tenzin Phuntsok for allowing me to post his work on our website

For more information, visit www.ripaladrang.org

Select the Tibetanclassic Typeface, font size 29 and paper sizeA4 for TibetDoc.


File size 1.37MB

File size 179KB

 

ri dgon bkra shis chos gling gi nyer mkho'i gto 'bum phan bde'i sgo 'byed

 
 1. ka) 'phags pa bkra shis brgyad pa'i tshigs su bcad pa
 2. kha) yi dam dgongs 'dus rta mchog rol pa'i sgrub thabs gsang ba gcig grub kyi brgyud 'debs dang las byang / thun gtor/ bskang ba/ bskang bshags/ mchod bstod bcas la
 3. ga) sgrol chog brgyud 'debs dang sgrol ma'i maNDala bzhi chog la
 4. nga) sgrol ma'i g-yul bzlog la
 5. ca) sher snying bdud bzlog dang shes rab snying po/ kha bsgyur
 6. cha) brgya bzhi rgyas bsdus dang zin bris/ kha sab bcas la
 7. ja) bzang spyod 'chi bslu
 8. nya) bla bslu dang tshe sgrub/ bla dgug /bgegs bskrad bcas
 9. ta) 'chi bslu la
 10. tha) stag sham bla nor gcod
 11. da) gcod yul mkha' 'gro'i gad rgyang
 12. na) changs bu brgya rtsa la
 13. pa) dam sri glud mdos
 14. pha) lha mo bu rdzi ma
 15. ba) sde brgyad khengs mdos
 16. ma) sde brgyad gser skyems
 17. tsa) mi phyugs glud rabs dang glud bskor
 18. tsha) byis pa'i gdon mdos
 19. dza) rgyal mdos
 20. wa) btsan mdos
 21. zha) sa bdag 'khrugs bcos
 22. za) sha brgya zan brgya dang de'i lag len bcas
 23. 'a) dkar gsur
 24. ya) dmar gsur
 25. ra) chu gtor
 26. la) cha gsum gtor ma
 27. sha) ma mo'i khrag mdos
 28. sa) bse rag bkar yas
 29. ha) spar kha spyi mdos sam gto brgyad 32
 30. aa) stag sham srung ma'i gsol kha bsdus pa
 

 

©Karma Lekshey Ling Institute